24 iunie 2022
03.07.2022 – Atribute Dumnezeiesti

Atributele Dumnezeiești sunt niște sui-generis comori spirituale ce ne ajută să simțim și să înțelegem mai bine natura misterioasă a lui Dumnezeu. Aprofundarea lor sistematică pe calea tantrică, ne pune la dispoziție un instrument eficient, simplu și la îndemână de transformare spirituală accelerată.

Fiecare dintre aceste Atribute Dumnezeiești sunt și rămân în veșnicie energii subtile sublime distincte, ce prezintă o anumită frecvență de vibrație, care nu se modifică niciodată.

In cadrul acestui webinar vom aprofunda trei Atribute Dumnezeiești:

• Atributul Dumnezeiesc al Optimismului Dumnezeiesc

• Atributul Dumnezeiesc al Credinței  Dumnezeiești

• Atributul Dumnezeiesc al Echilibrului Dumnezeiesc

Fiecare dintre ele va cuprinde atât o prezentare teoretică cât și o exemplificare a stării de comuniune cu acel Atribut Dumnezeiesc.

Atributul Dumnezeiesc al Optimismului ne transmite că viața este optimism, care  totodată este o expresie a sănătății sufletului , ce ne permite să descoperim o tainică lumină dumnezeiască acolo unde pesimiștii susțin că nu este decât beznă.

Tantra yoga se bazează pe o teorie consecvent optimistă, care fundamentează în noi, prin experienţă directă încrederea în viitor şi posibilitatea victoriei binelui, dreptăţii şi fericirii, toate acestea fiind posibile prin cunoaşterea şi respectarea legilor obiective dumnezeiești ale MACROCOSMOSULUI.

Omul optimist, care practică corect Tantra Yoga, nu este un visător pasiv, ci un angrenat activ atât pentru idealul fericirii personale cât şi a celorlalţi care aspiră la aceasta.

 Optimismul este o concepţie morală şi o atitudine existenţială predominantă opusă pesimismului, care este axată pe credinţa în posibilitatea nelimitată, legitimă a omului de a dobândi fericirea, sănătatea, evoluţia spirituală, mulţumirea de sine şi împlinirea armonioasă a fiinţei sale, călăuzind prin eforturi tenace şi adecvate meandrele destinului spre un deznodământ conform cu năzuinţele şi aspiraţiile lui.

Credința puternică înseamnă, în realitate,intrarea și menținerea în stare de rezonanță cu Atributul Dumnezeiesc al Credinței Dumnezeiești.

,Intrând în rezonanță cu acest atribut,captăm în ființa noastră credința puternică, totală și necondiționată în esența noastră dumnezeiască, în Dumnezeu.

Credința este miezul oricărei căi spirituale autentice.

Credinţa puternică ţine, întotdeauna, de un tainic simţământ lăuntric, de o stare de siguranţă absolută, care este obţinută numai prin dovezi lăuntrice, sufleteşti.

Credinţa PUTERNICĂ nu are nevoie de nici un fel de dovezi, dar are însă nevoie să fie dovedită. Acţiunile profund benefice şi spirituale care sunt realizate cu o deplină detaşare de scopul propriu-zis al acţiunii, prefac atunci credinţa noastră într-o veritabilă putere creatoare şi îi oferă, totodată, încărcătura energetică şi spirituală necesară trecerii sale din rândul stărilor minunate în acela al realizărilor sublime, din rândul ideilor în acela al „ideii-forţă” capabile să transforme umanitatea.

Cu cât vom atrage mai mult în fiinţele noastre Atributul Dumnezeiesc al Echilibrului Dumnezeiesc cu atât putem atrage forţe subtile şi să le recunoaştem , cum ar fi de exemplu vocea inimii şi totodata putem să trăim în mod predominant în momentul prezent. Atunci când ne aflăm în stare de echilibru interior nu mai suntem perturbaţi de nimic, suntem susţinuţi de o forţă lăuntrică ce este dublată de pace sufletească ce constituie astfel o fundaţie solidă pentru morală, armonie, cumpătare şi moderaţie. Atragând din abundenţă energia acestui atribut putem să descoperim, să manifestăm plenar darurile cu care am fost înzestraţi şi să creem astfel premisele unui salt calitativ, accelerând evoluţia noastră spirituală.

Webinarul online este susținut de Monica Barlabaş şi Cosmina Cocişiu,  instructoare de Tantra Yoga Ezoterică, de la cursurile din  România, acreditate de către Federația Internațională de Yoga şi Meditație Atman.

Datele de conectare la acest webinar sunt:

https://us02web.zoom.us/j/82340399854?pwd=c250_wxhH4-tsPJKH3SjmdtUEcfrG-.1

Meeting ID: 823 4039 9854

Passcode: 829251

Vă așteptăm cu drag, duminică 3 iulie, orele 18:00-20:00 !

Shares