23 martie 2023
23.04.2023 – Taina Atributelor Dumnezeiești

Webinar gratuit- Taina dezvăluită a Atributelor Dumnezeiești

DUMINICA, 23 APRILIE, ORELE 18.00-20.00

Atributele Dumnezeiești sunt niște sui-generis comori spirituale ce ne ajută să simțim și să înțelegem mai bine natura misterioasă a lui Dumnezeu. Aprofundarea lor sistematică pe calea tantrică, ne pune la dispoziție un instrument eficient, simplu și la îndemână de transformare spirituală accelerată.

Fiecare dintre aceste Atribute Dumnezeiești sunt și rămân în veșnicie energii subtile sublime distincte, ce prezintă o anumită frecvență de vibrație, care nu se modifică niciodată.

In cadrul acestui webinar vom aprofunda trei Atribute Dumnezeiești:

• Atributul Dumnezeiesc al Binelui dumnezeiesc

• Atributul Dumnezeiesc al Entuziasmului dumnezeiesc

• Atributul Dumnezeiesc al Misterului dumnezeiesc

Fiecare dintre ele va cuprinde atât o prezentare teoretică cât și o exemplificare a stării de comuniune cu acel Atribut Dumnezeiesc.

Atributul Dumnezeiesc al Binelui este o tainică şi distinctă energie dumnezeiască esenţială care provine din Fiinţa cea misterioasă şi nesfârşită a lui Dumnezeu Tatăl. Binele este una dintre energiile tainice, perfecte şi esenţiale ale lui Dumnezeu, care se află într-o misterioasă şi inefabilă legătură cu energiile esenţiale ale frumuseţii, adevărului şi armoniei, ce evidenţiază unitatea şi perfecţiunea deplină a Manifestării lui Dumnezeu Tatăl.Întocmai ca iubirea, binele poate fi simţit, descoperit şi înţeles prin trăirea sa plenară, profundă şi inefabilă în propriul nostru univers lăuntric.

Atributul Dumnezeiesc al Entuziasmului Dumnezeiesc 

Cuvântul entuziasm este de origine greacă şi înseamnă „a avea un zeu în tine” sau „a fi într-o condiţie zeiască, ”. Aşadar, starea de entuziasm presupune o stare de inspiraţie divină, de impuls divin.  Ea apare într-o stare de transparenţă şi de deschidere faţă de Dumnezeu, se produce atunci când fiinţa are un anumit grad de trezire a inimii spirituale, de candoare (să ne reamintim cât de uşor se entuziasmează copiii). Entuziasmul este manifestarea liberă a bucuriei, a fericirii, este o stare de fervoare şi de exaltare a sufletului, animat de un elan ascendent, mai mult sau mai puţin conştient, către Dumnezeu.

 Atributul Dumnezeiesc al Misterului Dumnezeiesc 

La un prim nivel de explicaţie, misterul reprezintă ceea ce nu trebuie comunicat, ci păstrat sub tăcere şi dezvăluit doar celor iniţiaţi. Al doilea sens al cuvântului se referă la ceea ce trebuie primit într-o stare de adâncă reculegere. Există însă şi un al treilea sens, cel mai profund: misterul este de fapt inexprimabilul care, datorită profunzimii şi complexităţii sale extraordinare, nu poate să fie contemplat decât în tăcere.

Webinarul va fi susținut de instructoarele de Tantra Yoga Ezoterică Cosmina Cocisiu și Monica Barlabas  acreditate de Federația internațională și meditație Atman.

Pentru a accesa acest webinar, va rugam sa apasati acest link:

https://us02web.zoom.us/j/81846226948?pwd=bTV6RmhzUWlSS000cmNlZmxDTUhPdz09

Shares