18 noiembrie 2021
21.11.2021 – Taina dezvăluită a atributelor Dumnezeiești

La modul general vorbind, un atribut este o caracteristică sau o însușire distinctivă a ceva anume, fie că e vorba de o ființă, un fenomen, un lucru, sau de realitatea tainică și incomensurabilă a lui Dumnezeu Tatăl.

Există un număr uriaș de Atribute Dumnezeiești. Deși aceste Atribute sunt menționate atât în filosofie, cât și în mistică, fie ea orientală sau occidentală, nici o lucrare nu explică cu claritate ce anume este un Atribut Dumnezeiesc.

În acest webinar vi se va revela faptul că fiecare dintre aceste Atribute Dumnezeiești este și rămâne în veșnicie o energie subtilă sublimă distinctă, ce prezintă o anumită frecvență de vibrație, care nu se modifică niciodată.

Intrarea în stare de rezonanță ocultă cu aceste energii foarte elevate, dumnezeiești și nesfârșite ne permite să le atragem și să le acumulăm în  ființa noastră, iar prin aceasta ajungem să trăim o stare de tainică infinitate și comuniune cu Dumnezeu Tatăl, făcând astfel pași rapizi pe calea tantrică.

Aceasta este cu putință dat fiind faptul că fiecare dintre noi a fost creat, la origini, „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

În cadrul acestui webinar vom aprofunda trei Atribute Dumnezeiești:

Atributul Dumnezeiesc al Transfigurării dumnezeiești

Atributul Dumnezeiesc al Curajului dumnezeiesc

Atributul Dumnezeiesc al Demnității dumnezeiești

Comuniunea cu Atributul Dumnezeiesc al transfigurării dumnezeiești ne ajută să vedem dincolo de ceea ce percepem prin simțuri, să aducem sacrul în profan. Prin transfigurare descoperim aspectul dumnezeiesc al oricărei situații, eveniment sau persoane care apar în ființa noastră.

Atributul curajului dumnezeiesc trezește în noi sentimentul tainic al invulnerabilității, ne oferă totodată o mare energie sufletului și conferă tărie trupului, făcând astfel să apară începutul biruinței.

Curajul  înseamnă neclintire în primejdie. El izvorăște din noblețea spiritului și cere abnegație, forța de a se impune și voința de afirmare.  Toți avem nevoie de curaj pentru a trăi viața care ne-a fost hărăzită.

Trezirea şi aprofundarea conștientă a comuniunii cu  Atributul dumnezeiesc al demnității dumnezeiești ne  conferă  ne  conferă autoritate morală, prestigiu, noblețe, cât și o stare înălțătoare de măreție.

Webinarul este susținut de Monica Barlabaş şi Cosmina Cocişiu, instructoare de Tantra Yoga Ezoterică, acreditate de către Federația internațională de yoga și meditație Atman.

Shares