Numai cei înțelepți știu că nu trebuie să fie transformată doar lumea, ci, înainte de toate, trebuie să transformăm profund şi pe deplin omul.

Mulți se întreabă de unde va apărea, oare, acest om nou, profund transformat și îndumnezeit? Fiecare dintre noi trebuie să ne dăm seama neîntârziat că el nu va apărea de undeva din afară.

Fiecare bărbat și fiecare femeie, chiar tu, care citești în acest moment aceste rânduri, trebuie să-ți dai imediat seama că acest om profund transformat și revoluționat trebuie să fie descoperit în propriul tău univers lăuntric.

Așa cum dintr-un minereu se extrage, printr-un proces laborios, un metal pur care nu mai are zgură, transformă-te și apoi scoate-l neîntârziat la lumină pe acest om așteptat.

Trezirea deplină a stării de SHAKTI în femeie, ca și trezirea deplină a stării de VIRA în bărbat, este o etapă foarte importantă din procesul ieșirii la lumină a acestui om nou și transformat. Procedând în felul acesta, fiecare femeie și fiecare bărbat pot să devină un exemplu admirabil și extraordinar pentru ceilalți.

Pentru ca toate acestea să se petreacă, este necesar să scoți cât mai repede la lumină acest om nou, care se află ascuns în propriul tău univers lăuntric.

Pentru aceasta este necesar să speri cu putere și să îndrăznești să devii cât mai repede ceea ce ești cu adevărat.

Nu rata această șansă și acționează, AICI și ACUM, când ai la dispoziție întreaga existenta și o mulțime de «talanţi» pe care DUMNEZEU ți i-a încredințat atunci când ai venit pe lume cu un anume rost, acela de a-i înmulți.

În fiecare ființă umană există posibilități admirabile, există merite nebănuite, există  facultăți și înzestrări uimitoare care au înmugurit deja. Cei inițiați sunt capabili să vadă în universul tău lăuntric toți mugurii care așteaptă să înflorească.

Este important să nu uităm niciodată această idee – forță: dacă vrem cu adevărat să îi revoluționăm pe ceilalți, dacă aspirăm să transformăm situațiile, evenimentele și împrejurările care se află în afara noastră trebuie, înainte de toate, să ne revoluționăm și să ne transformăm mai întâi pe noi înșine.

Profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Shares