Acasa » Blog » Uncategorized » GPDR
GPDR

UMA KUMARI S.R.L.
București, Sector 5, Str. Focșani, Nr. 27
CUI: 17904424, J40/14774/2005
Cod IBAN: RO52 RZBR 0000 0600 2048 0522 Raiffeisen Bank SA

CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE UMA KUMARI SRL

UMA KUMARI SRL cunoaște si respectă importanța datelor personale, iar prin prezentul document declară că a luat toate măsurile necesare pentru ca acestea să fie protejate, tratate cu deplină confidențialitate și prelucrate într-o manieră securizată.

Pentru scopurile de mai sus, vă rugăm să găsiți în continuare toate informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentului consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform dispozițiilor europene pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, UMA KUMARI SRL – în calitate de operator – administrează în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dvs., în contextul furnizării serviciilor oferite de UMA KUMARI SRL.

Semnarea prezentului Consimțământ reprezintă acordul dvs. cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabila la nivelul societății UMA KUMARI SRL.

I. CE DATE PERSONALE COLECTĂM?
Nume/Prenume; Număr de telefon; Adresa de e-mail; data nașterii; foto.

II. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Datele personale colectate de la dvs. vor fi folosite pentru realizarea următoarelor activități:

  • Activitatea comercială de vânzare de servicii (cursuri, workshop-uri, seminarii, conferințe, tabere etc), cuprinzând realizarea, administrarea și dezvoltarea acestora, inclusiv prin intermediul website-ul societății UMA KUMARI SRL.
  • Activitatea de reclamă, marketing și publicitate, promovare a serviciilor oferite de UMA KUMARI SRL, a evenimentelor organizate de UMA KUMARI SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).
  • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare. III. DURATA PRELUCRĂRII

    În vederea realizării activității de furnizare și administrare a serviciilor din obiectul de activitate al societății UMA KUMARI SRL aceasta va prelucra datele personale colectate de la dvs. pe toata perioada de desfășurare a activității, până în momentul în care vă veți manifesta dreptul de opoziție. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare în scopul furnizării serviciilor, datele personale vor fi

prelucrate în scop de marketing/ promovare/ transmitere de newsletter (daca v-ați manifestat acordul pentru acestea) sau vor fi arhivate (în cazul în care există dispoziții legale care să impună aceasta) sau vor fi distruse.

IV. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
1. de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs., conform legii; 2. de acces la datele dvs.;
3. de intervenție asupra datelor cu caracter personal; 4. de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat; 5. de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare. Retragerea consimțământului nu va produce efecte asupra legalității prelucrărilor efectuate anterior. 6. de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând o solicitare scrisă către UMA KUMARI SRL pe adresa: București, sector 5, str. Focșani, nr. 27.

Vă informăm cu privire la faptul că refuzul prelucrării datelor cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea întocmirii documentelor fiscale sau a documentelor privind evidența persoanelor înscrise la evenimentele organizate de UMA KUMARI SRL.

Prezentele clauze speciale de mai sus au fost citite și acceptate de participant. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SUNT DE ACORD,
Nume/Prenume:

Adresa de email:
Telefon:
An de curs tantra sau yoga: Localitatea:
Data completării prezentului formular:

Shares