2 iulie 2021
11.07.2021 – Taina Atributelor Dumnezeiești
webinar 11 iulie site

La modul general vorbind, un atribut este o caracteristică sau o însușire distinctivă a ceva anume, fie că e vorba de o ființă, un fenomen, un lucru, sau de realitatea tainică și incomensurabilă a lui Dumnezeu Tatăl. Atributele pot fi considerate esențiale dacă ele desemnează o însușire fără de care fenomenul, ființa sau obiectul respectiv nu poate exista și nu poate fi gândit. De exemplu, voința și inteligența sunt niște atribute esențiale ale ființei umane, în timp ce culoarea pielii putem considera că este un atribut ne-esențial.

În cazul Supremului Absolut sau Dumnezeu, printre atributele care Îl caracterizează se numără Iubirea, Înțelepciunea, Erosul pur, Voința atotputernică, Ordinea, Compasiunea, Bunătatea, Omnisciența, Eternitatea, Grația, Dreptatea, Infinitatea etc.

Există un număr uriaș de Atribute Dumnezeiești. Deși aceste Atribute sunt menționate atât în filosofie, cât și în mistică, fie ea orientală sau occidentală, nici o lucrare nu explică cu claritate ce anume este un Atribut Dumnezeiesc.

In acest webinar vi se va revela faptul că fiecare dintre aceste Atribute Dumnezeiești este și rămâne în veșnicie o energie subtilă sublimă distinctă, ce prezintă o anumită frecvență de vibrație, care nu se modifică niciodată.

Intrarea în stare de rezonanță ocultă cu aceste energii foarte elevate, dumnezeiești și nesfârșite ne permite să le atragem și să le acumulăm în ființa noastră, iar prin aceasta ajungem să trăim o stare de tainică intimitate și comuniune cu Dumnezeu Tatăl, făcând astfel pași rapizi pe calea tantrică.

 Aceasta este cu putință dat fiind faptul că fiecare dintre noi a fost creat, la origini, ”după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

In cadrul acestui webinar vom aprofunda trei Atribute Dumnezeiești:

  • Atributul Dumnezeiesc al Iubirii dumnezeiești
  • Atributul Dumnezeiesc al Erosului pur dumnezeiesc
  • Atributul Dumnezeiesc al Înțelepciunii dumnezeiești

 

Fiecare dintre ele va cuprinde atât o prezentare teoretică cât și o exemplificare a stării de comuniune cu acel Atribut Dumnezeiesc.

 

Mulți dintre noi am avut acces, de exemplu, la Atributul Dumnezeiesc al Iubirii, l-am simțit și l-am experimentat. Chiar și dacă, în ignoranța noastră, nu ne dăm seama ce se petrece atunci când iubim, dincolo de aparențe, este vorba de captarea spontană în universul nostru lăuntric a Atributului Dumnezeiesc al Iubirii. Acesta este un atribut esențial al lui Dumnezeu, care i-a determinat pe mulți sfinți și mari înțelepți să afirme în unanimitate că ”înainte de toate, Dumnezeu este iubire; iar iubirea intensă, profundă, pură și nesfârșită este Dumnezeu”.

La început ne va fi mai ușor cu un Atribut cu care avem deja o afinitate, de care ne simțim în mod spontan atrași. Practicând apoi cu perseverență meditații cu acel Atribut, vom constata că amplificarea rezonanței cu el va atrage după sine trezirea rezonanței și cu alte Atribute Dumnezeiești. De exemplu, Atributul Dumnezeiesc al Iubirii îl poate atrage apoi pe cel al Compasiunii.

Este important să știm că ceea ce ne poate opri sau împiedica să intrăm și să ne menținem în stare de rezonanță cu un anumit Atribut Dumnezeiesc suntem doar noi înșine.

Semnul că am ajuns să fim familiarizați cu energia subtilă corespunzătoare unui Atribut Dumnezeiesc este apariția și menținerea în ființa noastră a unei stări specifice, care este intensă, profundă și copleșitoare.

Webinarul este susținut de un grup de  instructori de Tantra Yoga Ezoterică de la cursurile din  România, acreditați de către Federația Internațională de Yoga şi Meditație Atman.

Vă așteptăm cu drag !

Shares