11 ianuarie 2021
Umilința și Simplitatea – virtuți tantrice esențiale

SESIUNE PRACTICĂ – Marți  12 ianuarie , orele 18:00 – 19:30;
Între orele 19:30 – 20:00 continuăm cu o sesiune în direct de întrebări și răspunsuri!

“Dumnezeu dă grația divina celui umil” (Ioan 4:6)

“Umilința este prima dintre virtuți pentru că alungă mândria și face omul supus și chiar deschis să primească grația divină”- Thomas Aquinas

Toate tradiţiile spirituale şi toţi marii înţelepţi, afirmă că desăvârşirea spirituală nu poate fi atinsă fără însușirea şi aprofundarea virtuţii spirituale a umilinței.

Etimologoc vorbind, Umilința derivă din forma latină Humilitas şi care, la rîndul ei, îşi are rădăcinile în latinescul Humus (pămînt).

Aidoma pămîntului care acceptă şi primeşte în tăcere toate câte îi vin de la cer, la fel şi omul care manifestă starea de umilinţă îşi deschide complet fiinţa către graţia divină, nelăsîndu-şi egoul să pună bariere în calea acesteia.

Pe cât de greu este de dobândit, pe atât este ea de dorită şi de prețuită de către toţi căutătorii spirituali intuitivi, elevați şi autentici.

Umilința presupune să renunți la ideea de „ eu „ și „ al meu”, de posesivitate asupra unui rol, a unei activități, a unui obiect, a unei persoane, a propriului trup, căci chiar și acesta și toate bunurile pe care le deținem nu ne aparțin în realitate. Toate acestea ne-au fost lăsate în „ custodie”, cu scopul precis de a ne împlini menirea pentru care am venit aici în această existență.

Departe de a fi apanajul omului slab şi neputincios, aşa cum unele cercuri oculte deviate doresc să dea de înţeles prin asocierea sa eronată cu noţiunea de umilire, care se referă de fapt la acţiuni degradante, prin care fiinţa umană este înjosită, umilinţa este, din contră, o trăsătură benefică, esenţială a omului puternic, transformat şi conştient, care trăieşte misterul inefabil al comuniunii lăuntrice plenare cu Dumnezeu.

Semnul măreției este umilința. Paradoxal, omul umil, cu cât este mai mare, cu atât este mai mic. Și cu cât este mai mic, cu atât este mai mare. Atunci când cineva manifestă virtutea umilinței, toată lumea se apleacă în fața sa, căci toți se apleacă în fața celor care s-au aplecat ei înșiși mai întâi.

Evenimentul este susținut din Brașov de Callistelina Groza, instructor de tantra yoga acreditat de către “The International Federation of Yoga and Meditation – ATMAN”

Pentru a participa la acest webinar vă rugăm să completați formularul de mai jos și veți primi în email detaliile de conectare.

Vă așteptăm cu drag!

Shares